Introduktion til forløb

På grund af livets udfordringer ender vi ofte i riller hvor vi kæmper os igennem svære følelser og omstændigheder. Vi overlever.

Revive Your Life handler om at leve. Om at folde dine vinger ud, blomstre og udfolde dig med dit fulde potentiale.

Det at leve handler om at være vågen og nærværende tilstede i dit eget liv.

Det gælder både i medgang og modgang. Det er muligt at leve fuldt ud – i dyb smerte såvel som dyb glæde.

Følelsen af liv associeres ofte med følelser af glæde. Livet er også kraftfuldt og vitalt i smerten. Smerte afslører, hvor meget vi elsker. Alle følelser er en del af livet. Kontrastfyldte følelser kan sameksistere, og med plads til sameksistensen udfoldes livet i os.  

Intentionen og visionen bag Revive Your Life er at vække dig til live helt inde fra din kerne.

Revive Your Life har til hensigt at nære, hele, genoprette og frisætte dig i din dybeste væsensværen.

Revive Your Heart
Køb forløb

Med Revive Your Heart bliver du kærligt og opmærksomt nærværende overfor dig selv og det liv, du lever! Det er en åbning til dit hjerte. Revive Your Heart støtter dig i at leve det liv, du længes efter! Det giver dig mulighed for at gennemgå et transformerende, individuelt terapeutisk forløb. Hvis du mærker et behov for at arbejde terapeutisk med dig selv, men ønsker at begynde stille og roligt hjemme i din stue, så er Revive Your Heart den idelle gave til dig. Du guides professionelt og empatisk gennem forløbet.

Alt indhold er udviklet på baggrund af mine terapeutiske erfaringer og med den dybeste respekt for livets kompleksitet. Gennem min mangeårige erfaring med relationsarbejde og med mere end 1000 timers terapi i min klinik, ser jeg, at en gennemgående udfordring for os mennesker er at afgrænse os og ærligt forholde os til det, som fylder i hjertet. Det kan være i relation til en partner, forældre, børn, søskende, venner, kolleger, chef osv. Årsagen til at mange så let “forlader” sig selv skyldes som regel ubehag ved at mærke smertefulde følelser og af den simple grund, at det er, hvad vi har lært. Hvis vi gennem hele barndommen øver os i at undertrykke uacceptable følelser, er det svært at lære at give plads til de selvsamme følelser som voksne, dog ikke umuligt!

Når vi ikke er hjemme i os selv er det ligeledes svært at finde ægte hvile og fred i hverdagen, hvor gøremål, aftaler, pligter, underholdning og stimuli tager vores opmærksomhed.

Livet udgår fra dit hjerte. Det er med hjertet, du forbinder dig med andre mennesker, det er i hjertet, Gud møder dig, og det er gennem hjertet, du møder dig selv. Revive Your Heart er bygget op omkring tre moduler, som hver indeholder videoer, lydfiler og tekster som tilsammen skaber en frisættende proces, som du kærligt, men sikkert, guides igennem.

Værdi:

2.280 kr. (Åbningstilbud 1.899 kr.)

Se alle moduler her

Åbenhed

Øvelser
Lydfil
Video

Kun et åbent hjerte kan modtage! For at leve må vi modtage

Modstand

Øvelser
Lydfil
Video

Et åbent hjerte er sårbart og modtageligt! Det er et sats, og ethvert sats rummer modstand

Bevægelse

Øvelser
Lydfil
Video

Længslen bevæger os ind i livet. Frygten holder os tilbage. Du kan kun bevæge dig fra det sted du står!

Revive Your Day
Køb forløb

Revive Your Day er en simpel, men forvandlende praksis, som vækker dit nærvær til live. Det er en åndelig og mental praksis, som bringer dig til stede med dig selv, Gud og andre mennesker. Det er en praksis, der bygger på taknemmelighed, væren og hvile.

Med dette udgangspunkt åbner Revive Your Day for livskraft, forbindelse og kontakt. Herfra kan du træde ud i livet og løfte de opgaver, din dag rummer. Revive Your Day hjælper dig til ikke blot at drøne derudad, mens du udmattet ser frem til din næste fridag.

Daglige øvelser og meditationer vil ved gentagen brug integrere nærvær og opmærksomhed til din dag, så du bliver vågen i dit eget liv. Hver dag er en ny begyndelse, som kan åbne for liv og kærlighed. Revive Your Day er en praksis til dig, som ønsker at leve, modtage og være nærværende tilstede i livet.

Værdi: 525 kr. (Åbningstilbud 399 kr.)

Se alle moduler her

Godmorgen Gud

Lydfil
Øvelser
Video

Begynd din dag roligt og intentionelt og bliv mere nærværende i det liv, du har fået.

Goddag Gud

Lydfil
Øvelser

Tag en pause, tjek ind med dig selv og se om du er i din dag og dit liv på den måde, du ønsker.

Godnat Gud

Lydfil
Øvelser

Afslut din dag med et kærligt tilbageblik. Giv slip på dagen med taknemlighed og tilgivelse. Byd nattens hvile og fornyelse velkommen.

Revive Your Relationships
Køb forløb

Bliv mere fri i dine relationer: Styrk fornemmelsen af dig selv og tag bedre vare på dine følelser.

Gennem mange års erfaring og mere end 1000 timers terapi i min klinik oplever jeg, at en af de største gennemgående udfordringer for mennesker er at blive “hjemme” i sig selv. Med andre ord; at mærke os selv og tage ansvar for det vi mærker ved at kommunikere det respektfuldt til de mennesker, vi er sammen med. Min erfaring er, at når vi lærer det, bliver vores relationer sundere, stærkere og mere ligeværdige.

Du kan ikke få “besøg”, hvis ikke du er “hjemme”. Hvis vi vil tættere på et andet menneske eller blive mere ligeværdig i relationen fordrer det, at vi bliver hjemme i os selv.

Når vi ikke tager ansvar for vores egne følelser, risikerer vi ubevidst at lade andre gøre det. Det kan f.eks. være ved at vores følelser “spilder” ud over andre i ord eller handlinger. Eller det kan være en ubevidst appel til andre om at drage omsorg, redde eller tage vare på det, vi ikke selv magter. Uafgrænsede følelser leder nemt til konflikter og frustrationer og dermed komplicerede relationer.

Læs e-bogen og se videoen.

Investering:

2.500

Se alle moduler her
Hent gave
Revive Your Year
Køb forløb

Giv hvert år af dit liv et ord. Lad det være et fokus der styrker dig i at leve mere end overleve. Dette er en gratis guide med nogle skønne og kraftfulde øvelser - et nytårsritual du med stort udbytte kan gentage årligt gennem hele livet

Dit nye år kan begynde i dag!


Det er muligt at leve med mindre fortrydelse og større taknemmelighed og glæde.


Denne guide hjælper dig til at fokusere på det som allerede er betydningsfuldt for dig. Det er vigtigt, at du sætter fokus på det, du ønsker. Så sker der mere, af det du ønsker!

Investering:

Se alle moduler her
Hent gave

FAQ

Hvor lang tid tager et kursus?

Revive Your Heart er tænkt til at strække sig over nogle måneder, da du skal bruge tid til at skabe varige forandringer. De enkelte moduler er designet således, at du kan tage det i dit eget tempo. Hvis en øvelse eller meditation rammer dig på en særlig måde, kan du med fordel gentage øvelsen flere gange. Jo mere tid du investerer, des større bliver dit udbytte. Ligesom med alt andet i livet. Alle lydfiler og videoer er højst af 20 min varighed.

Revive Your Day er tænkt som en praksis, du kan bruge hver dag, så længe du ønsker. Med tiden kan den blive en integreret del af din daglige praksis og gøre dig nærværende og vågen alle dage i dit liv.

Hvordan får jeg en personlig session eller samtale med Helene?

Det er altid muligt at kontakte Helene Lindberg for at få en personlig session, enten som supplement til dit online forløb eller som et tillæg til din individuelle proces.

Du kan booke din tid hos Helene Lindberg på tlf. eller via mail. Det er muligt at at få en session i klinikken på Frederiksberg, en telefonsamtale eller en online session afhængigt af dit ønske.

Se hjemmesiden HeleneLindberg.dk for yderligere information.

Hvor mange timer skal jeg bruge Revive Your Heart?

Du vælger selv, hvor dybt du vil gå og hvor meget tid, du investerer i den terapeutiske proces.

Som minimum anbefales du at bruge 2-4 timer på øvelserne i hvert modul. Tiden mellem øvelser og meditationer er også vigtig. Her “lander” øvelserne, og din bevidsthed øges med tiden.

Bevidstgørelse og klarhed er det første udgangspunkt for at kunne forandre mønstre i dit liv for at kunne træffe valg og bevæge dig videre ind i livet. Ovenstående anbefaling inkluderer også, at du gentagne gange lytter til meditationerne knyttet til hvert modul. De kan være din pause, din egenomsorg og din kontinuerlige anledning til at stoppe op og tage aktivt stilling til det, som virkelig betyder noget for dig.

Jo mere tid du investerer, des større udbytte for du. Ligesom med alt andet i livet!

Kan et online forløb erstatte terapi i en klinik?

Et terapiforløb hos en terapeut vil altid tilbyde dig et følgeskab, som uundgåeligt vil influere den terapeutiske proces og give dig et større udbytte end et online forløb.

Et online forløb er en åbning til at finde modet til at arbejde medudfordrende temaer i dit liv. Det er en unik mulighed til at tage hul pånogle af de udfordringer, vi som mennesker ofte udskyder, undertrykker eller fortrænger.

Det er altid muligt at få støtte til din individuelle proces gennem professionelle, terapeutiske samtaler undervejs gennem dit onlineforløb. Eller i forlængelse af dit forløb.

Se mere på HeleneLindberg.dk

Hvad er Helene Lindbergs faglige baggrund?

Se min hjemmeside: HeleneLindberg.dk

Kan jeg tage et online forløb sammen med min kæreste eller partner?

Det er helt klart muligt at bruge forløbene sammen med din partner. Dog anbefales det, at I arbejder med øvelserne hver for sig og derefter deler det, I ønsker at dele med hinanden. Det er uden tvivl en intens og transformerende måde at bevæge jer sammen i parforholdet. Revive forløbene er fortrinsvis udviklet til individuel brug.

Forløb til parterapeutiske processer er endnu ikke udviklet, men kommer muligvis senere.

Sådan integrerer jeg Gud i min praksis