Få denne gave og bliv mere fri i dine relationer

Revive Your Life

Mod til at leve og ikke blot overleve

se forløb

Revive Your Life

se forløb

På grund af livets udfordringer ender vi ofte i riller, hvor vi kæmper os igennem svære følelser og omstændigheder. Vi overlever.

Revive Your Life handler om at leve! Det handler om at være vågen og nærværende tilstede i dit eget liv.

Det gælder både i medgang og modgang. Det er muligt at leve fuldt ud – i dyb smerte såvel som i overvældende glæde.

Følelsen af liv associeres ofte med følelser af glæde. Livet er også kraftfuldt og vitalt i smerten. Smerte fortæller os ofte noget om vores længsler. Alle følelser er en del af livet. Kontrastfyldte følelser kan sameksistere og med plads til sameksistensen, udfoldes livet i os.

Intentionen og visionen bag Revive Your Life er at vække dig til live helt inde fra din kerne.

Revive Your Life har til hensigt at nære, hele, genoprette og frisætte dig i dit dybeste væsens væren.

Revive Your Heart

Med Revive Your Heart bliver du kærligt og opmærksomt nærværende

overfor dig selv og det liv, du lever! Det er en åbning til dit hjerte.

Revive Your Heart støtter dig i at leve det liv, du længes efter! Det støtter dig i at elske mere frit og relatere sundt til andre.

læs mere

Revive Your Day

Revive Your Day er en simpel og forvandlende praksis, som vækker dit nærvær til live. Det er en åndelig og mental praksis, som bringer dig til stede med dig selv, Gud og andre mennesker. Det er en praksis, der bygger på taknemmelighed, væren og hvile.

læs mere

Revive Your Year

Giv hvert år af dit liv et ord. Lad det være et fokus der styrker dig i at leve mere end overleve. Dette er en gratis guide med nogle skønne kraftfulde øvelser - et nytårsritual du med stort udbytte kan gentage årligt gennem hele livet.

Dit nye år kan starte i dag!


Det er muligt at leve med mindre fortrydelse og større taknemmelighed og glæde.


Denne guide hjælper dig til at fokusere på det, som allerede er betydningsfuldt for dig. Det er vigtigt, at du sætter fokus på det, du ønsker, hvis du vil have det til at ske.

læs mere

Revive Your Relationships

Med denne gave bliver du kærligt opmærksom på, hvordan du er i dine relationer. Du får inspiration og redskaber til at komme i kontakt med dig selv og herigennem opdage, hvad du har mulighed for at handle på. Det åbner op for mere frihed, bevægelse og styrke til de relationer, som er betydningsfulde for dig

læs mere

In-person tilbud

Min Terapi praksis

Oplevelsesorienteret terapi er udgangspunktet for den terapi, jeg kan tilbyde dig. Det betyder, at jeg arbejder med det, som er, opleves og mærkes i nuet. Hvad der opleves i nuet trækker naturligvis altid tråde tilbage til tidligere oplevelser. Hele vores erfaringsbagage skaber tilsammen nuets virkelighed. Ved at arbejde med det, vi mærker og føler lige nu – både i krop og hjerte, kan vi ofte blive klogere på, hvordan tidligere oplevelser har præget os, og hvorledes vi kan navigere i vores nuværende virkelighed.

Du får hjælp til at komme i kontakt med dét, som allerede er eksisterende i dig og fylder i din relation til andre og derigennem opnå et langt større klarsyn over dine muligheder og dit iboende potentiale. Uanset hvilken livsomstændighed, vi befinder os i, har vi altid mulighed for at forholde os aktivt til os selv. Gennem den oplevelsesorienterede terapi, bliver det tydeligt, hvilke vilkår du lever under, og hvordan DU kan bevæge dig i dit liv.

Min overbevisning:

I relationer formes og dannes vi, i relationer såres vi, i relationer genopbygges vi.

Relationen eller relationerne i det terapeutiske rum er derfor mit største redskab. Jeg bruger dermed også mig selv som aktiv medspiller i den terapeutiske proces.Jeg indgår professionelt og omsorgsfuldt i din eksisterende virkelighed og tager udgangspunkt i det, som fylder for dig. Gennem den terapeutiske proces kan nye muligheder skabes. Mit mål er altid at skabe kontakt, at anerkende det som er og at styrke dit iboende potentiale samt skabe rum for udvikling og hjertebevægelse.

Se Website

Integreret kvindeterapi

Hvordan kan du som kvinde stråle med din Gudgivne feminine skaberkraft?

Tænk, hvis du tør at stråle med alt det, du er – uden frygt for at være for meget eller for lidt. Uden behov for at hæve dig over andre, uden trang til at skulle nedgøre og minimere dig selv i forhold til andre.

Min vision er at se kvinder være sig selv sammen med hinanden; at se kvinder være frie, bevægelige, vilde, kraftfulde, sensitive og sårbare på én gang.

Integreret Kvindeterapi skaber forbindelse mellem krop, sind og ånd og styrker relationen til dig selv, andre og Gud. Det hele menneske er i fokus. I takt med dybe vejrtrækninger, kroppens alsidige bevægelser og Guds kærlighed åbnes sindet og hjertet til større frihed.

se website

Om Helene

Min passion er at udvide pladsen inde i mit og dit hjerte!

Og min passion er at udvide pladsen imellem os, sådan at vi kan give, modtage og være frie til at være dem vi er sammen med hinanden, uden frygt og skam.

Frihed til at være når vi overdynges af sorg og smerte, frihed til at være, når vi overvældes af begejstring, og frihed til at være i alt det rundt om og midt imellem.

læs mere

Anbefalinger

Line, 35 år

Jeg kontaktede Helene for at få hjælp til at håndtere mine små drenges konstante søskendekonflikter. Allerede ved den første samtale gik det op for mig, at deres konflikter nok bundede i mit forhold til mig selv og min mand. Helene har virkelig formået at finde frem til kernen i vores udfordringer. Vi har haft nogle rigtig behagelige samtaler, og jeg har lært at forstå min mand i højere grad og at være mere nærværende overfor både mine børn og min mand. Helene er yderst professionel, nærværende og ikke mindst oprigtigt interesseret i at hjælpe. Hun har givet mig meget at arbejde videre med og vigtigst af alt, har jeg lært at hvis man vil ændre på andre, må man starte med sig selv.

Aron, 42 år

I terapiforløb hos Helene oplevede jeg igen og igen at komme i kontakt med vigtigheden af at se min partner, min datter og mig selv i et autentisk lys. Helene hjalp mig derhen, hvor jeg kunne se det hele klart. Hun har været med til at styrke min jeg-fornemmelse markant og selvafgrænsning overfor andre mennesker, hvor det tidligere har været mere udflydende. Helenes nærvær og personlige engagement er meget stærkt. Vi (min partner og jeg) oplevede, at hun forholdt sig med stor relevans til dét, der fyldte i os – og med stor evne til at være i det svære og smertefulde. Der var plads til alt i terapirummet.

Anders, 31 år

Hos Helene har jeg følt mig i trygge hænder. Her har jeg oplevet et rum med omsorg, empati og varme, hvor jeg kunne se min skam, fortid og nutid i øjnene og give slip. Helene har en særlig profetisk gave som sammen med bøn og samtale har været kraftfuld og forløsende for mig.

Camilla, 34

Denne anbefaling har været svært at gøre kort, fordi jeg har så uendelig meget godt at sige om Helene og hendes terapeutiske arbejde!
Helene er en utrolig kompetent terapeut!
Hun er meget empatisk og har en oprigtig interesse i at lytte og hjælpe. Hun fanger og fornemmer det ‘imellem linjerne’, spejler og hjælper til at forstå og erkende.
Jeg har lært så meget om mig selv og er blevet et meget sundere og mere helt menneske efter at have gået i terapi hos Helene.

Anbefalinger

Line, 35 år

Jeg kontaktede Helene for at få hjælp til at håndtere mine små drenges konstantesøskendekonflikter. Allerede ved den første samtale gik det op for mig, at dereskonflikter nok bundede i mit forhold til mig selv og min mand. Helene har virkelig formåetat finde frem til kernen til vores udfordringer. Vi har haft nogle rigtig behagelige samtaler,og jeg har lært at forstå min mand i højere grad og at være mere nærværende overforbåde mine børn og min mand. Helene er yderst professionel, nærværende og ikkemindst oprigtigt interesseret i at hjælpe. Hun har givet mig meget at arbejde videre medog vigtigst af alt, har jeg lært at hvis man vil ændre på andre må man starte med sig selv.

Aron, 42 år

I terapiforløb hos Helene oplevede jeg igen og igen at komme i kontakt med vigtighedenaf at se min partner, min datter og mig selv i et autentisk lys. Helene hjalp mig derhen,hvor jeg kunne se det hele klart. Hun har været med til at styrke min jeg-fornemmelsemarkant og selvafgrænsning overfor andre mennesker, hvor det tidligere har været mereudflydende. Helenes nærvær og personlige engagement er meget stærkt. Vi (minpartner og jeg) oplevede, at hun forholdt sig med stor relevans til dét der fyldte i os – ogmed stor evne til at være i det svære og smertefulde. Der var plads til alt i terapirummet.

Anders, 31 år

Hos Helene har jeg følt mig i trygge hænder. Her har jeg oplevet et rum med omsorg, empati og varme, hvor jeg kunne se min skam, fortid og nutid i øjnene og give slip. Helene har en særlig profetisk gave som sammen med bøn og samtale har været kraftfuld og forløsende for mig.

Camilla, 34

Denne anbefaling har været svært at gøre kort, fordi jeg har så uendelig meget godt at sige om Helene og hendes terapeutiske arbejde!
Helene er en utrolig kompetent!
Hun er meget empatisk og har en oprigtig interesse i at lytte og hjælpe. Hun fanger og fornemmer det ‘imellem linjerne’, spejler og hjælper til at forstå og erkende.
Jeg har lært så meget om mig selv og er blevet et meget sundere og mere helt menneske efter at have gået i terapi hos Helene.
Jeg vil give mine allerbedste og varmeste anbefalinger til Helene!